HBone+

Mi a HBONE+?

Mi a HBONE+?

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF Intézet) sikeresen pályázott a hazai felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi közösséget kiszolgáló nagysebességű számítógép-hálózat és az arra épülő kutatás-fejlesztést támogató szolgáltatások fejlesztésére. A HBONE+ programot (TIOP 1.3.2 és KMOP 4.2.1A kiemelt projektek) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mintegy 4,2 milliárd forinttal támogatja az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.

A HBONE a hazai felsőoktatási és kutatási közösség országos nagysebességű számítógép hálózata. A HBONE szolgálja ki a hazai felsőoktatást, kutatás-fejlesztést, könyvtárakat és közgyűjteményeket, valamint számos egyéb közintézményt is. A HBONE különcélú IP hálózat, amelyet az NIIF Intézet működtet. A HBONE elérést biztosít számos, a kutatást-fejlesztést és oktatást támogató szolgáltatás és alkalmazás számára. Ennek a HBONE hálózatnak és szolgáltatásainak az európai élvonalat célzó nagyszabású fejlesztésére irányul a HBONE+ program.

A program négy fő területre terjed ki:

  • Adathálózati infrastruktúra továbbfejlesztése az európai felsőoktatási és kutatói adathálózat integráns részeként - hozzáférés biztosítása az európai kutatói hálózatok által elérhető nagy értékű kutatási erőforrásokhoz, kísérleti eszközökhöz, szuperszámítási kapacitásokhoz, egyedi nagyberendezésekhez (pl. CERN gyorsító és feldolgozó központok) dedikált kapacitású összeköttetések segítségével.
  • Térben elosztott nagykapacitású és nagysebességű számítási és adattárolási infrastruktúra kiépítése a kutatás, oktatás és innováció számára.
  • A kutatás-fejlesztés hatékonyságát növelő, és a virtuális kutatói környezetet megteremtő, a nagytávolságú együttműködést támogató kollaborációs szolgáltatások fejlesztése (videókonferencia, VoIP).
  • Az intézmények közötti kapcsolatokat és a nemzetközi együttműködést támogató, szövetségi alapon működő azonosítási és jogosultságkezelési köztes infrastruktúra fejlesztése az élvonalbeli szolgáltatások, az elosztott adatbázisokhoz való hozzáférés és a korszerű alkalmazások hatékony támogatására.

A kiépülő új HBONE+ hálózatot az NIIF Intézet működteti majd, az üzemeltetési feladatok terén folyamatos kapcsolatban állva a vidéki központokkal. Ez a fajta együttműködési struktúra - mely megfelel az Európában bevált modellnek is - már 15 éve, az első HBONE-program óta sikeresen működik.

A fejlesztési program 2009-ben kezdődik és 2011 végéig tart.

A program az évtized egyik legnagyobb volumenű informatikai fejlesztése Magyarországon. Hatására a hazai egyetemek, kutatóintézetek által használt országos informatikai infrastruktúra színvonala eléri az európai szintet. A magyar kutatók, valamint egyetemi oktatók és hallgatók egyenrangúan, azonos színvonalú eszközökkel kapcsolódhatnak be az európai kutatási-oktatási programokba. Az intézmények az új adathálózati infrastruktúra kiépítésének köszönhetően a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb kapacitás felett rendelkeznek majd és az a fejlesztések eredményeként az eddigieknél jóval rugalmasabban férhetnek majd hozzá a legmodernebb európai (GEANT2/3) és globális (pl. Internet2) kutatói hálózatokhoz, illetve az extrém nagy sávszélességet igénylő kutatási erőforrásokhoz (pl. CERN LHC).

A fejlesztést különösen indokolttá teszi, hogy a kutatási-, fejlesztési-, és a kapcsolódó informatikai tevékenységek megnövekedett adatforgalmi és szolgáltatási igényei - az európai fejlődés rendkívüli üteme tükrében is - mára jelentősen meghaladták az 5 évvel ezelőtti fejlesztés során megvalósított átviteli kapacitásokat és szolgáltatási struktúrát. A felsőoktatási intézményekben, a kutatóhelyeken és a közgyűjteményekben kiépített hálózati erőforrások ma még elegendőnek tekinthetők, de a világszerte tapasztalható tendenciák ismeretében nem állják ki a jövő próbáját.

A program megvalósítása során fontos szempont, hogy Magyarországon a kutatás és felsőoktatás számára rendelkezésre álló informatikai kapacitások eloszlása jelenleg igen aránytalan, a főváros túlsúlya jellemzi. A tervezett fejlesztések javítják az országon belüli régiók esélyegyenlőségét azáltal, hogy számos szolgáltatási elem (pl. szuperszámítógép, videókonferencia) vidéken (konvergencia régiókban) valósul meg.

A fejlesztéssel gyökeresen új lehetőségek nyílnak meg a kutatási és felsőoktatási közösség számára egyaránt a nemzetközi és hazai együttműködések terén, ami jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy új lendületet kapjon a magyarországi kutatási-fejlesztési tevékenység. Mindez nemcsak az ország tudományos versenyképességéhez, de az ország gazdasági versenyképességének javulásához is tetemes mértékben hozzájárul.


Hasznos linkek:
http://www.hboneplus.hu
http://www.niif.hu/
http://www.niif.hu/hu/adathalozat/hbone

 

HBone+ legfrissebb kép

HBONE+ projekt záróünnepség

HBone+ Feliratkozás a Hbone+ hírlevélre

HBone+ legfrissebb hírei

Szuperszámítógépek az akadémiai szférában - Interjú

"Az alapkutatás ma már a tudomány szinte valamennyi területén olyan nagy számítógépes feldolgozási teljesítményt igényel, amely sok esetben csak a kutatóintézetek országos vagy nemzetközi szintű összefogásával biztosítható. Az ilyen együttműködés kialakítására számos projekt indult az Európai Unióban, és a nyolcvanas évektől kezdődően ezt célozza hazánkban is az Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program.

Megjelent a HBONE+ projekt első hírlevele

Megjelent a HBONE+ projekt első hírlevele, melyben a beszámolunk a projekt nyitó eseményéről és interjút közlünk a Dr. Baja Ferenccel a MEH államtitkárával, Nagy Miklóssal az NIIF Intézet igazgatójáva és Mohácsi Jánossal a HBONE+ projek programirodavezetőjével. A hírlevél elérhető az alábbi csatolmányból. Ha a későbbi hírleveket is meg kívánja kapni, akkor azt az oldalsó menüben teheti meg, vagy  közvetlenül a NIIF levelezési lista szerverén.

Rólunk írták

Projekt záróesemény

IT-café

Nyugat-magyaországi Egyetem Storage átadó

IT-extreme

IT-business

Kisalföld

Elindult a HBONE+ projekt

2009. július 2-án (csütörtök) 11 órakor a Károlyi-Csekonics palotában ünnepélyes aláírással egybekötött nyitó eseménnyel útjára indult a HBONE+ program. A programot Dr. Baja Ferenc, infokommunikációért felelôs kormánybiztos, a MEH államtitkára, Dr. Manherz Károly, az OKM szakállamtitkára Nagy Miklós, az NIIF Intézet igazgatója indította el.

HBONE+ projekt ünnepélyes programindító rendezvény és sajtótájékoztató

Ünnepélyes HBONE+ projektindító rendezvény és sajtótájékoztató 2009. július 2-án (csütörtök) 11 órakor a Károlyi-Csekonics palotában (1088 Budapest, Múzeum utca 17.).

Támogatási szerződés aláírása

2009. június 18-án került sor a TIOP 1.3.2 "Információmenedzsment a felsőoktatásban" és a KMOP 4.2.1A "Központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztése" (HBONE+) projektek támogatási szerződésének aláírására.


TIOP 1.3.2 és KMOP 4.2.1A pályázatok benyújtása

2008. augusztus 8-án az előzetesen kiírt határidőnek megfelelően beadásra kerültek a TIOP 1.3.2 és KMOP 4.2.1A projektek dokumentumai. A bírálatot és a hiánypótlást követően sor kerülhet a támogatási szerződés aláírására, majd a munka megkezdésére.

 

A Kormány döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv akcióterveiről

A Kormány 2007. július 25-én döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv akcióterveiről. Ennek során támogatást nyertek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program által benyújtott programok. A felsőoktatást és kutatást támogató számítógép-hálózati infrastruktúra fejlesztését támogató pályázatok közül a TIOP 1.3.2 összesen 4,047 MrdFt, míg a KMOP 4.2.1A projekt 167 millió Forint támogatást nyert el.

Új Magyarország fejlesztési terv

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.