HBone+

HBONE+ projekttel új lehetőségek nyílnak a ...

HBONE+ projekttel új lehetőségek nyílnak a felsőoktatásban és a kutatásban

A HBONE+ projekt hozzájárul az esélyegyenlőség javításához és a felsőoktatási szerkezeti átalakításához, hatékonyan segíti elő a tanulás lehetőségeinek kiterjesztését és a kutatás-fejlesztés változó szükségleteihez való gyors alkalmazkodást - nyilatkozta Nagy Miklós a NIIF Intézet igazgatója.

- Mi indokolja a HBONE továbbfejlesztését, azaz a HBONE+ projektet?

- Az elmúlt másfél évtizedben a felsőoktatási infrastruktúra korszerűsítését és bővítését támogató - jelentős állami forrásokkal, illetve jelenleg PPP-konstrukciók segítségével megvalósuló - beruházások ellenére a felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának bővülése országos szinten nem tartott lépést az ágazat expanziójával, valamint a gyorsütemű tudományos-technológiai változásokkal. A felsőoktatás hatékony működéséhez, valamint a felsőoktatási intézmények tudományos kapacitásainak a gazdasági folyamatokba és a kutatás-fejlesztésbe való bekapcsolásához szükséges kommunikációs és információs rendszer általában elavult vagy hiányzik. Különösen nagy ez a deficit a nemzetközi kutatási folyamatokba, illetve gazdasági életbe való bekapcsolódás tekintetében. A tudásalapú gazdaság kiépítése ugyanakkor az innovációs folyamat valamennyi láncszemében aktívabb, erőteljesebb részvételt követel a felsőoktatási intézményektől.

- Ez azt jelenti, hogy le vagyunk maradva?

- Nem. A magyarországi felsőoktatási és kutatási információs infrastruktúra már több mint 10 éve rendelkezik az európai kutatói hálózatokhoz is kapcsolódó, nagysebességű adathálózattal, amely az ország valamennyi régióját és minden intézményét eléri. A kutatás-fejlesztés és innováció számára biztosított információs infrastruktúra alapját a kor technikai színvonala szerint a nagysebességű és a legújabb technológiákat alkalmazó adathálózati infrastruktúra, a numerikus modellezést és szimulációt támogató számítási infrastruktúra és az elektronikus kollaborációs technológiák, valamint az ezen területeket hatékonyan összekapcsoló, köztes infrastruktúrák jelentik. Hazánkban a felsőoktatási és a kutatói közösséget alkotó mintegy 600 intézmény 600 ezer felhasználójának hozzáférési és számítási kapacitásigénye mára elérte a 2003-2004 során bővített gerinchálózati és számítási kapacitások maximumát. Ez az infrastruktúra a jövőben nem lesz képes teljes mértékben kielégíteni a TIOP, a TÁMOP és a KMOP Operatív Programok keretében tervezett nagyléptékű fejlesztések igényét. A fejlesztések eredményeként az egyetemeken, a GOP fejlesztések hatására felfutó K+F+I tevékenységek kapcsán pedig az innovációs pólusokban megnövekednek az adatforgalmi és emeltszintű szolgáltatások iránti igények.

- Milyen célkitűzéseknek állítottak a projekttel szemben?

- Elsődleges cél az oktatási és kutatási igények kielégítése további adathálózati bővítésekkel. Cél a jelenleg alkalmazott, 100%-os kihasználtsággal üzemelő, számítási és adattárolási infrastruktúra teljes megújítása. A fentieknek túl a kor technikai színvonalának és jogi előírásainak megfelelően biztosítanunk kell az Európai Kutatási Térséghez történő csatlakozás feltételeit; ez utóbbi nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hazai kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények a jövőben is valóban egyenrangú tagjaiként vehessenek részt az EU keretprogramjai által támogatott nagy nemzetközi projektekben. Végül kiemelt fontosságú,  hogy  a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, valamint partnereik között kialakítandó kollaboratív innovációs platformok biztosítsák az intenzív együttműködést igénylő nemzetközi kapcsolatok és intézményközi együttműködések lehetőségét, beleértve a legnagyobb európai kutató központokkal és egyéb nemzetközi kutatóhelyekkel kiépített kapcsolatokat is.

- Milyen szakmaterületre tagolódik a projekt?

- Elsőként említeném a hibrid adathálózati infrastruktúra kialakítását a hazai felsőoktatási és kutatói hálózati infrastruktúra fejlesztésében. Ez integrálja az IP alapú szolgáltatásokat a menedzselt pont-pont optikai sötétszál összeköttetések lehetőségével, támaszkodva a szolgáltatók már létező, illetve fejlesztés alatt álló távközlési infrastruktúrájára. Így a létrejövő hálózati infrastruktúra továbbra is az európai felsőoktatási és kutatói adathálózat szerves része maradhat. Második terület a szuper-számítástechnikai és storage infrastruktúra fejlesztése az oktatás és innováció számára. Ezen belül jelenleg a kutatás és az oktatás számára rendelkezésre álló, szuper-számítástechnikai és elosztott számítási és adattárolási erőforrás-hálózati (grid) infrastruktúrának az igényeknek megfelelő szintre való továbbfejlesztése és jelentős szakmai modernizációja. Az AAI szolgáltatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése és integrációja a harmadik terület. Ez biztosítja a jelenleg érvényes jogszabályoknak és műszaki kor elvárásainak és lehetőségeinek is megfelelő, szövetségi alapon működő azonosítási és jogosultságkezelési köztes infrastruktúrát (AAI). Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az alkalmazó intézmények számára például a grid erőforrásokhoz való biztonságos hozzáférést, az elosztott adatbázisok építését és alkalmazását, a távoli nagyberendezésekhez való hozzáférést, valamint az e-learning és egyéb támogató megoldások továbbfejlesztését. Végezetül a kollaborációs infrastruktúra fejlesztését említeném, amelynek során a konvergencia-régiókban a kutatás-fejlesztés hatékonyságát növelő és a virtuális kutatói környezet kialakítását lehetővé tevő, az együttműködést támogató további infokommunikációs rendszerek kialakítása és szolgáltatások minőségi fejlesztése történik meg, melyek biztosítják a hazai kutatás, fejlesztés, felsőoktatás és innováció számára az európai gyakorlatnak megfelelő együttműködést támogató, valós idejű környezetet.

- Milyen társadalmi-gazdasági-oktatáspolitikai hatás várható a projekttől?

- A fejlesztés számos jól definiálható társadalmi és gazdasági előnyt szolgál. A társadalmi előnyök között kiemelkedő a felsőoktatási tevékenységek színvonalának fejlődése, a versenyképes tudáshoz való hozzáférés biztosítása, amely a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszköze. Fontos várt társadalmi előny az információs társadalom létrejöttének támogatása, továbbá a fenntarthatóság kérdéskörével történő kiemelt foglalkozás. Utóbbi esetében a tervezett beruházás mintaszerűen tartja szem előtt a környezettudatos gondolkodás- és életmód terjesztését, és mérhetően csökkenti az egyetemi központok közötti illetve a külföldi utazások számát.
A Projekt a keretében létrejövő informatikai szolgáltatások ugyanakkor kiemelten szolgálják az információs társadalom létrejöttét, továbbá lehetővé teszik a régiókban az informatikai tudományos és K+F tevékenységnek koncentrált fejlesztését, nagy nemzetközi pályázatokban, kutatási együttműködésekben, kutatói hálózatokban történő részvétel erősítését. A fejlesztés lehetőséget teremt az informatika szoros összekapcsolódására a tudástermelés és az információs szolgáltatások világával.
A Projekt várt gazdasági előnyei elsősorban a tudományos-kutatási háttér fejlesztésének, a technológia-transzfer tevékenység bővülésének és a tudás-intenzív gazdaság fejlődésének támogatásában jelentkeznek. A beruházás emellett az élethosszig tartó tanulás támogatásával közvetlenül is hozzájárul az oktatáspolitikai célokhoz és a foglalkoztatás fejlődéséhez.
A Projekt legfontosabb gazdasági hatása a regionális gazdasági fejlődés szolgálata, annak közvetlen és közvetett támogatása. A Projekt megvalósításával a fejlesztett hálózati szolgáltatások az egyes kutatóközpontokban és felsőoktatási intézményekben mindenki számára egyenlő módon válnak hozzáférhetővé, az ország egész területén belül.

HBone+ legfrissebb kép

HBONE+ projekt záróünnepség

HBone+ Feliratkozás a Hbone+ hírlevélre

HBone+ legfrissebb hírei

Videokonferencia oktatás a Semmelweis Egyetemen

2011. március 23-án 10:00-kor a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központban videokonferencia oktatást tartunk, amelyre Önt is szeretettel várjuk! Az oktatás során részletesen megismerkedhet a felsőoktatási-kutatási videokonferencia rendszerrel, és meggyőződhet arról, hogy mennyire egyszerűen teremthet kapcsolatot más kutatócsoportokkal akár belföldi, akár külföldi viszonylatban.

"Új lehetőségek a kutatói hálózatban" konferenciát rendeztünk

2011. március 17. csütörtökön  a felhasználóknak szóló mini konferenciát szerveztünk Budapesten, MTA SZTAKI Nagytanácstermében. Az konfernencián elhangzott előadások:

 

Elindult a NIIF Videokonferencia Oktatási Program

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF) elindította a felsőoktatási-kutatási videokonferencia oktatási és népszerűsítő programját. A Magyarországon rendelkezésre álló felsőoktatási-kutatási videokonferencia rendszer napjainkban olyan műszaki háttérrel rendelkezik, amely évekkel ezelőtt csak hazánknál tehetősebb országokban volt elképzelhető.

Elindult a desktop videokonferencia szolgáltatás

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az NIIF Intézet elindította desktop videokonferencia szolgáltatását, amely remélhetőleg rugalmasan és egyszerűen fogja támogatni a kutatás, az oktatás és a közgyűjtemények napi munkáját.

Mérföldkő a felhasználói azonosításban - Indul az eduID bizalmi szövetség

 

2010. november 3-ával hivatalosan is útjára indult Magyarországon a felsőoktatási és kutatási intézmények felhasználói azonosítással kapcsolatos bizalmi szövetsége, az eduID, mely az NIIF Intézet közreműködésével jött létre.

Mérföldkő a magyar felsőoktatási és kutatóintézeti informatikai infrastruktúra fejlesztésében


A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) HBONE+ elnevezésű ÚMFT projektjének egyik fontos célkitűzése egy 60 MFt értékű, 0.5 PByte kapacitású elosztott adattárolási infrastruktúra felépítése, amely egyaránt használható tudományos számítási eredmények, könyvtári digitális archívumok, vagy távoli adatmentések tárolására. Az ország három pontján, Budapesten, Dunaújvárosban és Sopronban telepített "storage" infrastruktúra nagyméretű adatállományok megbízható tárolását teszi lehetővé.

Bemutatkozott az eduID föderáció a rektoroknak

2010. szeptember 21.-én előadást tartottunk a Semmelweis Egyetemen rendezett rektori konferencián az eduID szövetségről.

HD videokonferencia rendszer átadás

 

Az NIIF Intézet 2010. szeptember 9-én, ünnepélyes keretek között adta át az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 1.3.2 projektnek köszönhetően megújult, országos videokonferencia rendszert. A fejlesztésnek köszönhetően 30 db High Definition (HD) H.323/SIP szabvánnyal kompatibilis IP alapú videokonferencia berendezés került konvergencia régiókban található felsőoktatási intézményekbe, kutatóintézetekbe és közgyűjteményekbe. A kedvezményezett intézmények ily módon térítés nélkül juthattak hozzá a legkorszerűbb, 1080p HD (full HD) kommunikációra képes eszközökhöz. Az eszközök a hazai intézmények közötti együttműködés mellett - a szabványos működésnek köszönhetően - nemzetközi kapcsolatokat is erősítik.

Fejlődik az akadémiai hálózat felhordó hálózata

 

A HBONE+ projekt  hálózati alprojektjének keretében az NIIF Intézet SCI-Networks által szállított megoldásokkal bőviti és fejleszti korábban csak szélessávú technológiával bekapcsolt egyetemek és kutató intézeteket hálózati hozzáférést. A fejlesztés keretében nagysebességű mikrohullámú technológiával nyolc összeköttetés kerül kialakításra a Ceragon FibeAir IP-10 berendezés családdal.

High Definition videokonferencia eszköz-pályázat eredménye

Az NIIF Intézet a HBONE+ projekt keretében beszerzett High Definition H.323/SIP szabvány kompatibilis videokonferencia berendezések intézményi elhelyezéséhez 2010 májusában hirdetett pályázatot. A beérkezett pályaműveket az Intézet munkakársai mellett a pályázat által nem érintett intézményi körből felkért szakértők végezték. A Bíráló Bizottság tagjai:

Befejőződött Voice Gateway-ek beüzemelése - belső átadási ünnepséget tartottunk

 

2010. június 17-én került sor az Információmenedzsment a felsőoktatásban című, HBONE+ elnevezésű projekt egyik fejlesztésének az ún. Voice Gateway-ek hivatalos átadási ünnepségére az NIIF Intézet tárgyalótermében. Az NIIF Intézet ezt a fejlesztést a HBONE+ ( ÚMFT TIOP 1.3.2 és KMOP 4.2.1a_2 projektek) program támogatásával hozta létre.

"A jövő oktatása, az oktatás jövője" című hallgatói pályázat díjátadás

Átadásra kerültek a "A jövő oktatása, az oktatás jövője" című hallgatói pályázat díjai. Képek a díjátadásról a galériában.

Szerződéskötés High Definition videokonferencia berendezések szállítására - Minőségi fejlődés a felsőoktatás és kutatás videokonferencia lehetőségeiben

NIIF Intézet március végén indította el nagyteljesítményű professzionális videokonferencia kommunikációs eszközök megvásárlására irányuló közbeszerzési eljárását. A fejlesztésnek köszönhetően megújul a hazai felsőoktatási és kutatási közösség által használt videokonferencia infrastruktúra, amely eddig is költséghatékonyan és környezetbarát módon támogatta az intézmények közötti együttműködést, valamint a részvételt hazai és nemzetközi projektekben.

SIP WorkShop az NIIF Intézet szervezésében

A Magyarországon napjainkban egyre inkább elterjedő SIP jelzési protokoll, a nyílt szabványú multimédiás rendszer-integráció lehetőségét teremti meg a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és közgyűjtemények számára.

„A jövő oktatása, az oktatás jövője" című hallgatói pályázat eredményhirdetés

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Intézet a HBONE+ projekt fejlesztéseinek népszerűsítésére  pályázatot hirdetett a felsőoktatási informatikai háttér tudományos-oktatási célú felhasználásáról felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, levelezős, vagy PHD hallgatóinak.

A TIOP keretében megvalósuló fejlesztések közül a szuperszámítógépek, a videókonferencia rendszerek, és hálózat témakörében várta az NIIF Intézet a diákok ötleteit:

HD vidokonferencia pályázat

Figyelem változás a beadási határidőben. Az új beadási határidő 2010 június 21.

NIIF Intézet pályázatot hirdet a HBONE+ projekt által beszerzett HD videokonferencia berendezések elhelyezésére NIIF tagintézményekben a konvergencia régiókban:

 

Meghívó a TIOP 1.3.2 "Információmenedzsment a felsőoktatásban" kiemelt projekt storage sajtótájékoztatójára

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet tisztelettel meghívja Önt az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 1. 3. .2. „Információmenedzsment a felsőoktatásban " kiemelt projekt storage sajtótájékoztatójára.

Networkshop 2010 konferencián elhangzott HBONE+-hoz kapcsolódó előadások

Több HBONE+ fejlesztéshez kapcsolódó előadás hangzott el  Networkshop 2010  konferencián a

NIIF Intézet kérdőíves felmérést végez a felhasználók között

NIIF Intézet kérdőíves felmérést végez a felhasználók között, hogy hatékonyabba tudja kiszolgálni a kutatási igényeket a HBONE+ projektben. A kérdőív elérhető a http://www.hboneplus.hu/felmeres címen.

Előadás a HBONE+ projekt storage fejlesztéseiről a "Digitalizálni, de..." konferencián a parlamentben

Stefán Péter a HBONE+ projekt alprojekt vezetője előadást tartott  a NIIF tárolási szolgáltatásairól és HBONE+ projekt storage fejlesztéseiről a "Digitalizálni, de..." konferencián.

Stefán Péter: Intézményeken átívelő adattárolási infrastruktúra kialakítása az NIIF Intézetnél

Hallgatói pályázat a HBONE+ fejlesztések népszerűsítésére

A jövő oktatása, az oktatás jövője címmel a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF Intézet) pályázatot hirdet a felsőoktatási informatikai háttér tudományos-oktatási célú felhasználásáról a HBONE+ programban megvalósuló fejlesztések megismertetésére felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók számára.

Fejlődik az NIIF közösségének pilot föderációja, a HREF

A HBONE+ projekt kapcsán fejlődik az NIIF közösség föderációja, a HREF.  Több új IdP is bekapcsolásra került, így jelenleg az alábbiak alkotják a föderációt:

Elkezdődött a NIIF VOIP szolgáltatásának a gatewayeinek a továbbfejlesztése

Elködődött a TIOP, az előzőleg  beszerzett 35 db Cisco 2811 router (voice gateway) berendezések telepítése. Ezzek új eszközök a ajelnlegi VoIP hálózat régi, elavult voip gateway-eket váltják le, így biztosítva a hatékony és gazdaságos üzemeltetést. Az elmúlt időszakban a következő intézményekben történt meg az új berendezésre váltás:

Előadás a HBONE+ projekt aktualitásairól a 2010 Februári HBONE ülésen

2009. február 4-én  megrendezett HBONE ülésen, a NIIF infromatikai rendszereit működtető  infrormatikai szakemeberek havi megbeszélésén, előadás hangzottak el a  HBONE+ fejlesztéseiről, a program jelenlegi előrehaladásáról:

Elkészültek az első AAI alprojekthez kapcsolódó jogi állásfoglalások

Elkészült a jogi-műszaki állásfoglalás a Magyar Kutatási és Felsőoktatási Föderáció (Hungarian Research and Educational Federation - HREF) keretében történő adatkezelésről. Ezt majd egy technikai dokumentáció egészíti ki, amely  Föderációs szerződés alapjait képezheti.

Elkészült a HBONE+ weboldal gyengén látóknak kifejlesztett változata

Elkészült a HBONE+ weboldal gyengén látóknak kifejlesztett változata. Ez a jobb felső sarokban található szimbólummal lehet aktiválni.

TIOP 1.3.2 2010 rendezvényeinek előkészítése kapcsán rendezvényt szerveztünk

A TIOP 1.3.2 projekt "Információmenedzsment a felsőoktatásban" című projekt 2010. évi rendezvényeinek előkészítése kapcsán rendezvényt szerveztünk a NIIF Intézet alagsori tanácstermében 2009. december 4.-én. A rendezvényen előadás hangzott el a HBONE+ projekt és a kapcsolódó TÁMOP 4.1.3 projekt 2009 évben elért eredményeiről és közeljövőbeli feladatairól. Nagy Miklós az NIIF intézet igazgatója értékelte az elért erdményeket és javaslatokat fogalmazott meg a projekt és az NIIF intézet számára.

Továbbfejlődik az NIIF VOIP szolgáltatása

Megtörtént a TIOP első eszközbeszerzése, melynek során összesen 35 db Cisco 2811 routert vásárlása történt meg, két különböző konfigurációban. Az új eszközök a VoIP hálózatban megtalálható régi, elavult voip gateway-eket váltják majd le. Ezek a korszerű, a korábbihoz képest alacsonyabb fogyasztású berendezések gazdaságosabban üzemeltethetőek, a gyártói szoftver és hardver támogatottságuk is még sokáig biztosított. Az eszközöket központosított közbeszerzés keretein belül a KFKI Rendszerintegrációs zRt. szállította.

Előadás a NIIF közösség hálózatáról és HBONE+ projekt hátteréről a RICOMNET 2009 konferencián

Ritter Dávid  a NIIF Műszaki Tanácsának elnőke előadást tartott  a NIIF közösség hálózatáról és HBONE+ projekt hátteréről a Ricomnet 2009 konferencián.

Előadás a HBONE+ projekt fejlesztéseiről a HBONE Workshop-on

Az idén immáron 9. alkalommal 2009. november 11-13 között megrendezett HBONE Workshop-on, a NIIF közösség éves szakmai rendezvényén, előadások hangzottak el a  HBONE+ fejlesztéseiről, a program jelenlegi előrehaladásáról valamint egy külön előadásban a kollaborációs fejlesztésekről:

 

Új Magyarország fejlesztési terv

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.